חוץ

אנו גאים להציג בפניכם את מגוון הצמחים שמהם תוכלו לבחור את הקיר הירוק שלכם לפנים וחוץ

מתמחה במגוון רחב מאוד של צמחים לפנים וחוץ

מיופורום זוחל

מיופורום זוחל

פוטוס

פוטוס

-

מילנבקיה

מילנבקיה

שרך בוסטון

שרך בוסטון

-

סקולנטים

סקולנטים

בגוניה סולי מוטטה

בגוניה סולי מוטטה

-

סקולנטים

סקולנטים

ביפי מונסטרה

ביפי מונסטרה

-

סקולנטים

סקולנטים

יהודי נודד ארגמן

יהודי נודד ארגמן

-

קופרוסמה מגוונת

קופרוסמה מגוונת

דרצנה לימון ליים

דרצנה לימון ליים

-

קיסוס מגוון

קיסוס מגוון

פלפלון סיני

פלפלון סיני

קריסה גרין קרפט

קריסה גרין קרפט

קיסוס ירוק או מגוון

קיסוס ירוק או מגוון

ירקה

ירקה

-

גולנית

גולנית

סחלב דנדרוביום

סחלב דנדרוביום

-

קורדליין

קורדליין

-

פעמונית פורטנשלאג

פעמונית פורטנשלאג

ביפי קסנדו

ביפי קסנדו

קרוטון

קרוטון

-

חלבלוב קוצני

חלבלוב קוצני

לנטנה עדינה

לנטנה עדינה

יהודי נודד ראו

יהודי נודד ראו

מונה ליזה

מונה ליזה

-

ליריופה כדנית

ליריופה כדנית

סינגוניום ורוד

סינגוניום ורוד

-

Share on Facebook